Kansli

LAG

Stämman

Kontaktpersoner Verkställande utskott

Ordförande
Denny Lawrot
Sankta Mariasväg 252
612 93 Finspång
bost. 0122-201 88
070-812 0600
denny.lawrot@centerpartiet.se

Vise ordförande
Camilla Carlsson
Stenholmsvillan,
Hults Bruk
616 00
ÅBY
011-19 65 46, 073-364 37 40
camilla.carlsson@coompaninon
.se

Anneli Bengtsson
Stenbacken
643 91 VINGÅKER
0151-55 01 05
070-
621 59 06
anneli.bengtsson@vingaker.se 

Egil Boräng
Valltrand 4
643 93 VINGÅKER
bost. 0150-240 50
egil.boraeng@swipnet.se

Kristina Simonsson
Hantverksgatan 3
640 23 VALLA
0150-66 11 69
kristina@aby-simonsson.se

 

Gunnel Kask
Backstugevägen 30
692 32 KUMLA
019-58 81 09
070-558 77 90
gunnel.kask@kumla.se

 

Gunilla Ström
Klovstena Gård 25
590 34 TJÄLLMO
0141-603 15
073-223 21 32

gunilla_strom@telia.com

Jonas Tysell
Tångsättersvägen 15
715 94 Odensbacken
070-284 63 00
info@stromscatering.se


Anne Carlkvist Fors
Gryts Bruk
642 57 Hjortkvarn
070-289 52 40
johnake.lundh@swipnet.se