Kansli

Verkställande
utskott

Stämman

Kontaktpersoner LAG


Ordförande
Denny Lawrot
Sankta Marias väg 252
612 92 FINSPÅNG
bost. 0122-201 88
070-812 06 00Vise ordförande
Camilla Carlsson
Stenholmsvillan,
Hults Bruk
616 00
ÅBY
011-19 65 46
073-364 37 40


Mats Johannesson
591 97 Motala

Christina Åkerhielm
Ekvägen 9
697 74 Sköllersta
019-33 33 92

 

Bengt Andersson
Medevisalvan
Medevi Brunn
591 97 MOTALA
0141-922 22

Anneli Bengtsson
Stenbacken
643 91 VINGÅKER
0151-55 01 05
070-
621 59 06Kristina Simonsson
Hantverksgatan 3
640 23 VALLA
0150-66 11 69
070-605 72 08

Egil Boräng
Valltrand 4
643 93 VINGÅKER
bost. 0150-240 50
 

Sigurd Jern
Kölsta
640 23 VALLA
070-564 60 29

Roland Byfalk
Myckelmossa Såg
616 91 ÅBY
011-882 64
070-888 26 49

Leif Göthberg
Björnhovda 621
715 94 ODENSBACKEN
070-520 42 26

Björn Eriksson
Baldergatan 57
692 80 KUMLA
019-58 82 91
070-212 30 71

 

Torbjörn Eriksson
Skalunda Sörstugan
640 24 SKÖLDINGE

 


Kristin Yderfors
Skärvinge4
612 92 Finspång
070-282 67 23

 

Gunnel Kask
Backstugevägen 30
692 32 KUMLA
019-58 81 09
070-558 77 90


Magnus Lagergren
Röhammar 410
715 92 STORA MELLÖSA
019-36 36 44
070-296 61 71

 

Bengt Nordström
Sandhagsvägen 4
612 95 FINSPÅNG
0122-723 21
070-206 98 55

Clas Rydgren
Holms väg 12
616 30 ÅBY
011668-46
070-851 19 14

Gunnar Sjödin
Åbrogatan 10
643 30 Vingåker

0151-130 10
0709-35 91 31

Anne Carlkvist Fors
Gryts Bruk
642 57 Hjortkvarn
070-289 52 40

 

Gunilla Ström
Klovstena Gård 25
590 34 TJÄLLMO
0141-603 15
073-223 21 32

Niclas Tiederman
070-240 93 15


Jonas Tysell
Tångsättersvägen 15
71594 Odensbacken
070-284 63 00

Eva Widlund
Nothaga Vinön
715 93 Odensbacken
019-44 80 48
076-856 46 92

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Bengtsson
Boskulla Nysätter 189
697 93 Hjortkvarn
0582-413 38
070-529 49 49