Verkställande
Utskott

LAG

Stämman

 

 

 

 

Kansli

Vårat kansli finns en trappa upp i den
gamla stinsbostaden, precis intill
järnvägsstationen i Katrineholm.

Leader Gränslandet
Bievägen 1
641 46 KATRINEHOLM
0150-66 25 50

kansli@granslandet.se

Kontaktpersoner

Verksamhetschef
Karina Veinhede,
0708-211 616
karina@granslandet.se


Ekonom
Neli Dramalieva
ekonomi@granslandet.se