Loggor

Protokoll

Nyhetsbrev

Stadgar

 


-Analys -LAG-gruppen -Leaderområde -Strategi
-Transnationellt och interregionalt samarbete -Målsättning

”Genom att tillvarata alla människors lika
värde bygger vi hållbar utveckling”

 

Transnationellt och interregionalt samarbete

Den strategi som vi avser använda för transnationellt och interregionalt samarbete bygger på de redan etablerade kontakter som finns i området Kontakterna utgörs till största delen av vänortssamarbete. Totalt berörs 40 orter i 17 länder av kommunernas vänortsarbete. Därtill tillkommer de samarbetsavtal som gjorts i de tre länen och som berör alla kommunerna samt vänorternas vänorter. Kommunernas vänorter har i sin tur andra vänorter med upparbetade samarbetsavtal vilka också kan vara av intresse. I Leader+ har vi upparbetat kontakter med Irland, Wales, Skottland, Ungern, Finland, Holland, Italien (Bergamo) och Tyskland (Rhendalen) vilka vi också ser som samarbetspartners samt kommunernas egna kontakter i andra EU-projekt. Vi vill fördjupa och förstärka det arbetet när det gäller landsbygdens utveckling av turism, besöksnäring, produktutveckling och småskaliga energilösningar.

 

Land

Finspång

Hallsberg

Katrineholm

Kumla

Motala

Norrköping

Vingåker

Örebro

Danmark

Nordborg

 

Odder

Fredrikssund

Korsör

Odense

 

Kolding

Finland

 

Toialla

Salo

Sibbo

Hyvinge

Tammerfors

Kiikala

Lappeeranta

Island

 

 

 

 

 

Kopavógor

 

Strykkishólmur

Norge

 

 

Vennesla

Aurskog-Höland

Eigersund

Trondheim

Måsoy

Drammen

Tyskland

Finsterwalde

Griffon

Halver

 

 

Esslingen am Neckar

Mühltal

 

Färöarna

 

 

 

 

 

Klasvik

 

 

Frankrike

 

 

Saint-Cyr-sur-Loire

 

 

 

 

 

Estland

 

 

Kehtna

 

 

 

Pühalepa

Ida Virumaa

Lettland

Salaspils

 

 

 

Daugavpils

Riga

 

 

Polen

 

 

 

 

 

 

 

Lodz

Ryssland

 

 

Rzhev

 

 

 

 

Novgorod

Romania

Sibiu

 

 

 

 

 

 

 

Ungern

 

 

 

 

 

 

 

Nograd

Kina

 

 

 

 

 

 

 

Yantai

Spanien

 

 

 

 

 

 

 

Terassa

Österrike

 

 

 

 

 

Linz

 

 

Israel

 

 

 

 

 

Petah Tikva

 

 

Turism/besöksnäring
Landsbygdsturism i form av ekoturism, upplevelseturism, mötesturism och rehabiliteringsturism ökar stadigt. En förutsättning för detta är att kunna synas och vara lättnådd. Närheten till Stockholm Skavsta och Västerås är en god förutsättning för att nå en europeisk kundkrets.

Produktutveckling
Varför måste skinkan åka till Spanien för att bli lufttorkad? Vore det inte bättre att kunskapen kom hit?

Vi har många råvaror i form av livsmedel, trä, skinn mm. Men vi är inte vana att på plats vidareutveckla dem och göra varorna attraktiva för en bred kundkrets.

Vi har även en fantastisk ”råvara” i form av vår gleshet som behöver utvecklas för att bli attraktiv och för att man ska kunna nyttja de möjligheter som detta faktum för med sig. Har vi möjlighet att ta emot djur, exempelvis hästar, från andra länder för att kunna ge dem en sund och stimulerande uppväxt.

En annan råvara är vårt klimat som erbjuder fyra årstider med dess växlingar av användningsområden. Dessa behöver vi också utveckla så att vi drar nytta av det.

Småskaliga energilösningar
En av våra viktigaste exporter i framtiden kommer att vara kunskapsöverföring bl.a. av olika typer av energilösningar. Inte bara som en utkomst utan också för vår egen överlevnad. Miljöfrågorna är globala och behöver samarbete över landsgränserna. Intresset för småskaliga energilösningar är stort runt om i Europa och vi har mycket att lära av varandra och vidareutveckla.

 

Verktygslåda

•  Bygga nätverk mellan olika aktörer.

•  Paketera.

•  Skapa nya produkter utifrån de förutsättningar som finns i området.

•  Marknadsföra området och dess möjligheter i Sverige och utomlands.

•  Stimulera, utveckla småskaliga kollektiva trafiklösningar.

•  Stimulera, utveckla, kollektiva produktutvecklingscentra.

•  Stimulera samverkan mellan forskning inom området och energiproducenter.

 

-Analys -LAG-gruppen -Leaderområde -Strategi
-Transnationellt och interregionalt samarbete -Målsättning

 

Skriv ut hela utvecklingsstrategin