Loggor

Protokoll

Stadgar

Strategi

 

Nyhetsbrev

Nu är Gränslandet beslutföra!


VU hade sammanträde vid Boda Kvarn
i Östra Vingåker den 11 april

Från och med den 7 april då avtal tecknades med Länsstyrelsen Sörmland kan våra projektansökningar diarieföras och de kommande projekten kan räkna sin tid.

Vid VU möte den 11 april fattades det första projektbeslutet, ”Utomhuspeda-gogik för alla” som nu kommer att skickas till Länsstyrelsen för formellt beslut.

 

Möteskalender 2008

Mötestider VU 2008 samtliga klockan 14.00

Dag – månad

not

Onsdag 19/3

 

Torsdag 10/4

 

Tisdag 6/5

 

Tisdag 10/6

 

Onsdag 13/8

 

Onsdag – lördag 17-20/9

Ev. Nätverksresa, transnationellt

Torsdag 11/9

 

Torsdag 9/10

Verksamhetsplan + budget

Tisdag 4/11

 

Torsdag 11/12

 

 

Mötestider LAG 2008 samtliga klockan 14.00

Dag – månad

Not

Onsdag 7/5

 

Tisdag 26/8

 

Torsdag 16/10

Verksamhetsplan + budget

Mötestider stämma klockan 18.30

Onsdag 19/11 – verksamhetsplan + budget 2009.

 

Verksamhetsledare anställd


Karina Veinhede

Karina Veinhede kommer att tillträda sin tjänst som verksamhetsledare med början på halvtid den 1 augusti. Till dess köper Gränslandet sina tjänster från Våg21. Adressen till kansliet är Gränslandet , c/o Våg21, Bievägen 1, 641 45 Katrineholm.
Tfn. 0150-66 25 50 och mobil 070-821 16 16.

Granslandet.se
www.granslandet.se kommer att bli vår nya hemsideadress. Adressen är bokad och hemsidan är nu under uppbyggnad. Tills den är klar finns info rmation och ansökningsblanketter att hämta på Våg21 hemsida www.vag21.d.se

Har ni synpunkter på vad ni vill ha med på hemsidan, kontakta då Karina Veinhede .

Information och övrigt
 Det här nyhetsbrevet är tänkt att gå ut till stämman, kommunrepresentanterna och LAG cirka varannan månad. Ni får gärna sprida nyhetsbrevet vidare till dem som kan ha intresse. Om och när ni känner behov av info rmation på möten etc. är det bara att kontakta Karina V. så försöker jag att komma och info rmera om de möjligheter som finns med leader.

Vi har fått in många projektidéer och nära nog färdiga projektansökningar som ska processas så att de blir fullständiga och vi kommer att behandla dessa så rättvist som möjligt så att aktiviteter startas upp i hela Gränslandet s område.


Karta över Gränslandet , finns även på Våg21 hemsida

 

 

Redaktör: Karina Veinhede

 

 

Lång resa
Resan har varit lång sedan november 2005 då fullmäktige för Våg21 tog initiativ till att starta upp arbetet med att skapa nya leadergrupper. Ur Våg21 växte så småningom tre områden fram som alla har sina rötter i Våg21.

Arbetsgruppen och sedermera interim-styrelsen för Gränslandet processade fram en strategi som efter remiss ut i området så småningom antogs av Länsstyrelserna i Östergötland, Örebro och Sörmland. Den sistnämnda är Gränslandet s huvudman och alltså den som formellt fattar de beslut som VU och LAG har fattat.

Den 30 januari bildades föreningen Gränslandet som är ideell och ett VU samt ett LAG valdes. Föreningen registrerades hos Skattemyndigheten och har nu organisationsnummer.

Redan den 14 februari träffades VU på Säfstaholms slott då man bl.a. beslutade att tacka ja till Våg21 erbjudande om att vara bank tills Gränslandet har sin egen ekonomi samt att Gränslandet köper tjänster av Våg21 och reglerar detta vid årsskiftet.

Den 4 mars hade LAG en heldag utbildning på Vinön där vi bl.a. gick igenom Gränslandet s strategi och info r-mation från Jordbruksverket. LAG beslöt då att uppdra till VU att göra en verksamhetsplan och budget för inne-varande år samt 2009. Stämman har att fatta beslut om denna i november vilket innebär att ett delvis retroaktivt beslut fattas då.

LAG har sitt nästa möte den 7 maj i Igelfors.


Färjan till Vinön som förövrigt är Sveriges längsta insjötur
(drygt 20 minuters resa)

Den 19 mars sammanträdde VU på Glottra Gård i Hallsbergs kommun. Där fastställdes möteskalender för året samt att vi ansöker till Landsbygdsnätverket om internationellt erfarenhetsutbyte .


Glottra Gård som gjort för kreativa möten.

Nästa möte med VU blir den 6 maj i Västra Ny som ligger i Motala kommun.